Őrült szerelem: A középkori lovagok legelképzelhetetlenebb bravúrjai, hogy elnyerjék a hölgyek szívét 

Megosztom:

Soha nem volt könnyű megnyerni egy női szívet. Milyenek voltak a férfiak a középkorban, és hogyan érték el, hogy elismerést szerezzenek kedvesüktől?

Udvarlás középkori módban

A középkori romantika a legmerészebb képzeletet is felülmúlja. A nőt a plátói szerelem tárgyának tekintették, amiért a legőrültebb tettekig is el lehetett menni. Elmondjuk, hogyan nyerték el korábban kedvesük tetszését a férfiak, és hogy az ilyen bravúrok után mindig sikerült-e elérniük a kölcsönösséget.

A lovagok kódexe szerint a szerelmes harcos nagyobb bátorsággal és odaadással küzd, ha a szívében egy gyönyörű hölgy foglal helyet. Az érzésnek azonban mindenképpen osztatlannak kell lennie, mert ez erősen motiválta a lovagot, hogy az ellenség felett győzelmet arasson. Ez pedig gyakran váltott ki szerelmi háromszögeket egy nemes hölgy, férje és egy lovag között. De mivel a lovagnak szerelme leginkább plátói volt, a férj általában nem is tudta, hogy ilyen érzelem fűzi a lovagot a feleségéhez.

Halálos harcok, elképzelhetetlen tettek segítségével is fokozták az érzéseket. Sőt, néha maguk a nők is belementek a játékba, és kérték a lovagokat, hogy szórakoztassák őket, de előfordult, hogy azt akarták, hogy azok vállaljanak kockázatot a szerelem nevében, ami életveszélyes is lehetett. 

Égő láng – uzsonnára

Az egyik ilyen erőpróba az égő gyertya elfogyasztása volt. A férfiaknak ezt a hölggyel közös vacsora közben kellett megtennie annak bizonyítékául, hogy a szerelem érdekében készen állnak a legmerészebb megpróbáltatásokra. Ennek ellenére nemcsak a lovagok, hanem a költők is kétségbeesett tetteket követtek el, és a felsőbb osztályok képviselői is gyakran egy nő iránti mindent elsöprő szerelem túszai és áldozatai lettek. 

Készen álltak mindenre, és még többre  is

Ulrich von Liechtenstein német költő nem annyira műveiről, mint inkább a múzsái iránti megszállottságáról ismert, akiknek a szerelmi sorokat szentelte. A lovagi regényektől ihletett fiatalember beleszeretett egy nemes hölgybe – Lipót osztrák herceg feleségébe. Ahogy az várható volt, a kölcsönösség reménye nélkül, mégis készségesen teljesítette a nő minden szeszélyét.

Ulrich abból a vízből vett magához, amelyben a hölgy kezet mosott, majd megitta. Szerelmes verseket küldött neki, és egyszer levágta a felső ajkát, mert az túl nagynak tűnt a nő számára. Ezek a tettek azonban több félelmet keltettek a hölgyben, mint találkozási vágyat. Amikor a lány mégis beleegyezett hogy találkozzon vele, Ulrich annyira aggódott, hogy egy szót sem tudott kinyögni, ezért a nő gyávának nevezte, aki méltatlan a lovagi címre.

Ez a sikertelen randevú arra késztette a fiatal férfit, hogy a reménytelen szerelem nevében vonuljon ki a csatatérre. Így sikerült felkerülnie a legkiemelkedőbb harcosok listájára, de a hölgy érdeklődését elvesztette, bár a nő továbbra is levelezett vele, de csak a saját szórakoztatására. Így hát tréfásan megkérte, hogy szerelme jeléül vágja le a kisujját. Ezt a férfi megtette, és elküldte neki az ujját egy aranydobozban. Ulrichnak közben sikerült marsalli rangot elérnie és 171 csatát megnyerni a szíve hölgye nevében, de soha nem sikerült elnyernie a hölgy tetszését.

A nő később mégis úgy döntött, ad neki egy második esélyt. Azt mondta Ulrichnak, hogy késő este az ablakon kilógó lepedőn osonjon be a szobájába, és olvasson neki szerelmes verseket. A férfi kötelességtudóan teljesítette a kérést, de amikor a hölgy hirtelen elengedte a lepedőt, a fiatalember lezuhant, és végleg elvesztette a viszonzott szerelem reményét. A bukás kijózanítóan hatott, és a már ötvenéves költő A hölgy szolgálata című önéletrajzának megírásával gondolta újra a múltját.

Szerelem a halál után

A keleti hagyományok gyakran magukban foglalják a többnejűséget, de a történelem ismer olyan eseteket, amikor a nagy uralkodók egyetlen nő kedvéért figyelmen kívül hagytak más nőket.

A Mongol Birodalom hercegeként Shah Jahan kivásárolta hatalmas összegért családjától a 19 éves Mumtaz Mahal hercegnőt, aki hűséges társa lett és segített neki a trónért folytatott harcban. A két család gazdasági és politikai okokból kötött szövetséget. A hölgy Padisah lett, azaz Shah Jahan hivatalosan a feleségévé tette a lányt. Az évekig tartó szerelem 13 gyermeket hozott a házastársaknak, de a tizennegyedik gyermek születése során Mumtaz meghalt. A gyászoló sah úgy döntött, hogy megörökíti kedvese nevét a történelemben, és 22 év alatt felépítette a Tádzs Mahal sírját – amely ma a Föld egyik legcsodálatosabb épülete. 

A nagylelkűség a fő érv

A letűnt korok férfiai készek voltak hatalmas költségekbe verni magukat, hogy eleget tegyenek szeretett asszonyuk legmerészebb szeszélyeinek. Ám a francia uralkodó, Bonaparte Napóleon kiemelkedett a többiek közül. Szeretett Josephine-ja megkérte, hogy adjon neki valami szerény és kézzel készített ajándékot a születésnapjára. A nagy gesztusokra hajlamos Napóleon meghódította Szicília szigetét, és születésnapi torta helyett azt ajándékozta kedvesének. Josephine tehát jelentős birtok tulajdonosa lett, még ha nem is erről szólt a születésnapi kívánsága. 

A szeretet nagyobb erő, mint a vallás

A geopolitikai áldozatvállalás egyik legszembetűnőbb története VIII. Henrik angol király és Boleyn Anna közötti szerelmi viszony volt. A szerelmes Henrik, aki beleunt feleségébe Katalinba, körülnézett a hölgyek között kalandot keresve, és közben élete szerelmébe botlott. Anna azonban nem sietett elfogadni az udvarlást, mert nem akart egy lenni a híres nőcsábász király számos ágyasa közül.

Körülbelül hat évig a lány távol tartotta magát a királytól, ami arra késztette Henriket, hogy elváljon a feleségétől és megkérje Anna kezét. De a vallási elvek nem tették lehetővé sem a válást,sem pedig, hogy újra megnősüljön az uralkodó, amíg az első felesége életben van. A fáradhatatlan király azonban nem engedelmeskedett a pápának, és létrehozta saját egyházát, törvényt adott ki, amely nemcsak az állam, hanem az egyházi intézmény felett is megszilárdította a király hatalmát. Ennek eredményeként Henrik házasságot kötött Annával, és ezzel egy időben létrehozta az anglikán egyházat.  Az angol király és Anna szerelmi történetét számos filmes alkotás testesíti meg. 

Mindenki erről beszél - csajos.huNE MARADJ LE SEMMIRŐL!